علی اصغر شهبازی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۱/۰۹/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۹۱، ردیف ۱۲۲، شماره ۳۲، بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

کهولت سن


توضیحات و جزئیات بیشتر

علی اصغر شهبازی متولد سال ۱۳۰۱ برای اولین بار در فیلم «زیر درخت هلو» جلوی دوربین رفت و در سال ۸۹ در «جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی درخشید و همراه با دیگر بازیگران فیلم جایزه مشترک بازیگری جشنواره برلین را کسب کرد.

مطالعه بیشتر