مسعود مهرابی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
محل وفات:
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

روزنامه‌نگار، منتقد سینما، کاریکاتوریست، نویسنده

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر