مصطفی کمال‌پورتراب


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

آهنگ‌ساز ایرانی و از استادان تئوری موسیقی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر