محمد آقایی میبدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
محل وفات: بیمارستان امام جعفر صادق (ع)، میبد، یزد، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

پزشک عمومی (پزشکی با حق ویزیت ۵۰۰ تومانی)

علت وفات

بیماری

کرونا، کووید-۱۹

توضیحات و جزئیات بیشتر

دکتر محمد آقایی میبدی که به دکتر ۵۰۰ تومانی نیز معروف بود و از بیماران بی‌بضاعتش بدین نحو حمایت مالی می‌کرد،