علی رامز


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

کهولت سن

نارسایی کبد

مطالعه بیشتر