فریدون کشن‌فلاح


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۶/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

چهره‌پرداز، بازیگر

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر