منوچهر ستوده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۲/۰۴/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

ایران‌شناس، جغرافی‌دان تاریخی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر

علت وفات

بیماری

عفونت ریه

مطالعه بیشتر