موسی علمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
محل وفات:
محل دفن: بهشت معصومه قم، ایران


دلیل شهرت

سایر

مدیر کتابفروشی علمی و از دست‌اندرکاران نشرهای علم، علمی و سخن

علت وفات

بیماری


توضیحات و جزئیات بیشتر

موسی علمی، از اعضای خانواده علمی که بیش از ۱۰۰ سال است در کار چاپ هستند، بود. او مدیر کتابفروشی علمی و از دست‌اندرکاران نشرهای علمی و علم بود.

مرحوم موسی علمی، فرزند محمدعلی علمی، بزرگ‌ترین پسر محمداسماعیل علمی و بنیانگذار شرکت تضامنی چاپ علمی بود که همراه با برادرانش ۸ انتشارات و چندین کتابفروشی را اداره می‌کردند. موسی علمی، کتابفروشی علمی را که کهن‌ترین میراث خاندان بود، در اختیار داشت، کتابفروشی کهن سالی که از جنگ جهانی دوم بر جا بود اما در سال‌های اخیر، تعطیل شده بود.