آذر مهدی‌قلی‌خانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۰۹/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر