حمید سمندریان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰/۰۲/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۴/۲۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان تئاتر، مدرس، مترجم

علت وفات

بیماری

سرطان کبد

مطالعه بیشتر