محمد کچوئی (پدر توابین)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۶/۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۶۰/۰۴/۰۸
محل وفات: زندان اوین، تهران، ایران
محل دفن: قطعه شهدای هفتم تیر، بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

از اعضای حزب موتلفه اسلامی و اولین رئیس زندان اوین پس از انقلاب اسلامی

علت وفات

قتل/ترور

کاظم افجه‌ای، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، که در زندان حضور داشت، در ظهر هشتم تیر ۱۳۶۰، محمد کچوئی را با اسلحهٔ کمری ترور کرد

مطالعه بیشتر