صارم‌الدین صادق وزیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰/۰۳/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

از یاران حزب دموکرات کردستان ایران و مؤسس حزب دموکراتیک ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر