بتول سلیمانی خو (پروین سلیمانی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۱/۰۳/۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۸۸/۰۳/۱۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

علت وفات

بیماری

تومور مغزی و کهولت سن

مطالعه بیشتر