فریدون جم


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۳
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۰۳/۰۴
محل وفات: لندن، انگلستان
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

ارتشبد ارتش ایران، از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رئیس سازمان تحقیقات و ارزیابی رزمی، فرزند محمود جم

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر