عمادالدین رام


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۱۲/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۲/۰۳/۰۳
محل وفات: آلمان
محل دفن: گورستان نوردفریدهوف، دوسلدورف، آلمان


دلیل شهرت

هنرمند

آهنگساز، خواننده و نوازنده

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر