اسماعیل بن سلطان حیدر بن شیخ جنید (ابوالمظفر بهادرخان حسینی، شاه اسماعیل ختایی، شاه اسماعیل یکم)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۸۶۶/۰۴/۲۶
تاریخ وفات: ۹۰۳/۰۳/۰۲
محل وفات: اردبیل، ایران
محل دفن: آرامگاه شیخ صفی، عالی قاپو، اردبیل، ایران


دلیل شهرت

مسئول حکومتی

پایه‌گذار و نخستین شاه دولت صفوی

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر