فریدون دولتشاهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷/۰۲/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۳۰۹، ردیف ۱۳۵، شماره ۲۱ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، مترجم و شاعر

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر