محمدتقی عطایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

مربی فوتسال

علت وفات

بیماری

ایست قلبی