جمشید الوندی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۰۱/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

فیلم‌بردار سینما

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر