منوچهر شیبانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۷۰/۰۸/۲۰
محل وفات:
محل دفن: امامزاده طاهر، کرج، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، نقاش و سینماگر

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر