رضا سیدحسینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۰۷/۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۸۸/۰۲/۱۱
محل وفات: بیمارستان ایران‌مهر، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و مترجم، سرپرست و عضو اصلی تألیف و ترجمهٔ مجموعهٔ شش جلدی فرهنگ آثار

علت وفات

بیماری

عفونت ریه

مطالعه بیشتر