محمدعلی سپانلو (شاعر تهران)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۹/۰۸/۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
محل وفات: بیمارستان سجاد، تهران، ایران
محل دفن: قطعه نام‌آوران بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و مترجم، عضو کانون نویسندگان

علت وفات

بیماری

عارضه ریوی و تنفسی

مطالعه بیشتر