آتنا محمدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۷۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر