هادی نوروزی‌پوری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۴/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر