حسن انوشه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳/۱۲/۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

پژوهشگر تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و سرپرست گروه نویسندگان دانشنامه ادب فارسی

علت وفات

بیماری

عوارض بیماری سرطان

توضیحات و جزئیات بیشتر

حسن انوشه در ۱۹ اسفند ۱۳۲۳ در بابل متولد شد. او تحصیلاتش را در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات عرب به انجام رساند و عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی بود.

این نویسنده، پژوهشگر تاریخ و زبان و ادبیات فارسی عمر خود را در حوزه ایران‌شناسی و تاریخ و زبان و ادب فارسی صرف کرد. او سرپرست گروه نویسندگان دانشنامه ادب فارسی بود.

«تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان»، «تاریخ ایران کیمبریج: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان»، «تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان»، «ایران و تمدن ایرانی، کلمان هوار» و ترجمه «ایران در سپیده دم تاریخ» برخی آثار به جامانده از این نویسنده است.

مطالعه بیشتر