صابر ستاری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

تصادف/سانحه

برق گرفتگی