مهدی نوایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۶۲
تاریخ وفات: ۱۳۲۶/۰۱/۰۴
محل وفات:
محل دفن: تکیه ابوالمعالی کلباسی در تخت فولاد اصفهان، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده، مدرس نی و شاعر

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر