محمد مددپور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۰۱/۰۴
محل وفات:
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

نویسنده و محقق در حوزه فلسفه غرب، فلسفه هایدگر، فلسفه تکنولوژی، نیهیلیسم، فلسفه هنر و هنر اسلامی

علت وفات

تصادف/سانحه

سانحه‌ رانندگی در شمال كشور (جاده‌ رشت ـ آستارا)

مطالعه بیشتر