عبدالعظیم قریب گرکانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۸
تاریخ وفات: ۱۳۴۴/۰۱/۰۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: جوار عبدالعظیم، در ایوان حرم مُشْرِف به صحن آیت‌الله کاشانی (صحن شاه سابق)، شهرری، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

مدرس و متخصص دستور زبان و ادبیات فارسی، بنیان‌گذار دستور زبان فارسی نوین

علت وفات

کهولت سن

به سبب زمین‌خوردن، دچار شکستگی استخوان پای چپ شد و بستری گردید و بعد از عمل جراحی، به سبب کِبَرِ سن و ناراحتی ناشی از شکستگی پا، درگذشت

مطالعه بیشتر