غلامحسین سمندری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۱/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

دوتار نواز چیره‌دست خراسان و از نوابغ موسیقی این خطه

علت وفات

بیماری

سکته مغزی، عفونت ریه و حنجره

مطالعه بیشتر