وحید باغگلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

تصادف/سانحه

مصدومیت و ضربه شدید به سر و گردن در هنگام بازی