جمشید دانایی فر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۱۰/۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۱/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

گروهبان یکم و مرزبان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

علت وفات

قتل/ترور

در دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی توسط اشرار ربوده و با جنایت گروهک تروریستی جیش العدل در پاکستان به شهادت رسید

مطالعه بیشتر