حسین خاک نگار مقدم (کاشی پز)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۶۳
تاریخ وفات: ۱۳۴۱/۰۱/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کاشی کاری، آثار ارزشمندي چون كاشي كاري مجموعه كاخ مرمر و سر در باغ ملي از يادگارهاي ارزشمند ايشان است

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر