سید محمد علوی تبار (کیاوش)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
محل وفات: بیمارستان خاتم الانبیا، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

اولین فرماندار آبادان، نماینده مردم اهواز (اولین دوره مجلس شورا‌ی اسلامی)، نماینده مردم آبادان (دومین دوره مجلس شورا‌ی اسلامی)، نماینده منتخب مردم در خبرگان قانون اساسی، ۱۶ سال مشاور رئیس جمهوری در دوره‌های مختلف

علت وفات

بیماری

وی از ۳۰ دی‌ماه امسال به دلیل عارضه قلبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خاتم الانبیا بستری بود