فرزاد تذری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
محل وفات: بیمارستان بقیه الله، تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۵۱ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

معاون اسبق اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از بنیانگذاران هفته نامه صبح صادق

علت وفات

بیماری

کرونا ویروس