گلزار محمدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
محل وفات: سنندج، کردستان، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت محمدیه، سنندج، کردستان، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

تئاتر عروسکی، رییس انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر، دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران ( مبارک)

علت وفات

بیماری

سرطان