جاوید جهانگیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر