مرتضی دلشب


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۱۲/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
محل وفات: بیمارستان مسیح دانشوری، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

موسیقی‌دان و مدرس موسیقی

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر