ابراهیم آشتیانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۰۹/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن و مربی فوتبال

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر