مهدی فتحی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۸/۰۹/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۸۲/۱۲/۲۹
محل وفات: بیمارستان شهدای تجریش، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و گوینده

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر