علی اکبر شهنازی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۶/۰۲/۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۶۳/۱۲/۲۶
محل وفات: بیمارستان شرکت نفت، تهران، ایران
محل دفن: امامزاده عبدالله، شهرری، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

موسیقی‌دان و نوازنده سرشناس تار

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر