اکبر افتخاری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۰۹/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر