منوچهر پوراحمد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱/۰۷/۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، کارگردان

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر