ناصر چشم آذر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۱۰/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

موسیقی دان، آهنگ ساز

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر