حسن حاتمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، پژوهشگر، شاعر- شعر معروف گنجشکک اشی‌مشی از اوست.

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر