رضا سجادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

گوینده و دوبلور

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر