شهرام عبدلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۲/۲۹
تاریخ وفات: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
محل وفات: بیمارستان قائم، مشهد، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

خونریزی مغزی

مطالعه بیشتر