ریزعلی خواجوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۱۲/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

دهقان فداکار

علت وفات

بیماری

عارضه شدید ریوی

مطالعه بیشتر