محمد مصدق


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۸/۰۲/۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۴۵/۱۲/۱۴
محل وفات: بیمارستان نجمیه، تهران، ایران
محل دفن: احمدآباد مصدق، استان البرز، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

سیاستمدار، حقوقدان، نماینده هشت دوره مجلس شورای ملی، استاندار، وزیر و دو دوره نخست‌وزیر ایران

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر