غلامعلی اویسی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۷
تاریخ وفات: ۱۳۶۲/۱۱/۱۸
محل وفات: پاریس، فرانسه
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

ارتشبد نیروی زمینی شاهنشاهی و فرمانده آن نیرو طی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷، فرماندار نظامی تهران در زمان تظاهرات ۱۷ شهریور ۱۳۵۷

علت وفات

قتل/ترور

در پاریس به همراه برادرش غلامحسین اویسی با شلیک گلوله به سر ترور شد.

مطالعه بیشتر